KADRA  KIEROWNICZA

 • Dyrektor  Zakładu - Artur  Górny
 • Dyrektor  Szkoły - Damian  Banaszyński
 • Kierownik  Internatu - Jacek Tyc

ZESPÓŁ  DIAGNOSTYCZNO - KOREKCYJNY

Pedagog - Teresa  Popiołek

Terapeutka - Anna  Szpiter

Psycholog - Kamila  Andrzejczyk


WYCHOWAWCY

 • Piotr  Kocyła
 • Jerzy  Cibor
 • Marcin  Rabenda 
 • Jacek  Parański
 • Radosław  Gratkowski
 • Mirosław  Wrotny
 • Grzegorz  Kufel
 • Mateusz  Wójcicki
 • Artem  Kutko
 • Grzegorz  Ślusarczyk
 • Adam  Janas
 • Zbigniew  Lasoń

 

NAUCZYCIELE

 • Tomasz  Szpiter
 • Anna  Hajdun 
 • Bogdan  Jamróz
 • Irena  Mazepus
 • Robert  Śladewski
 • ks. Arkadiusz  Kosim

NAUCZYCIELE NAUKI ZAWODU

 • Józef  Bukraba 
 • Krzysztof  Panek
 • Andrzej  Samaszko
 • Janusz  Chmielowski
 • Stanisław  Mieszczak
 • Tomasz  Wieczorek

PRACOWNICY OCHRONY

 • Dariusz  Bagiński 
 • Marcin  Bielecki
 • Jerzy  Gajda
 • Czesław  Galik
 • Andrzej  Gliński
 • Eugeniusz  Jurczyk
 • Damian  Kroczak
 • Henryk  Maciejewski
 • Arkadiusz  Przytuła
 • Zbigniew  Skrzypczyk
 • Tadeusz  Turoń
 • Mariusz  Wijatkowski
 • Jan  Wójcicki

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Kierownik Administracyjny, specjalista ds. BHP - Michał  Grek

Pracownicy Administracji

 • Specjalista ds. księgowości i kadr - Justyna  Saczyńska
 • Referent ds. administracyjnych - Teresa  Dominiak 
 • Samodzielny referent ds. zaopatrzenia i żywienia - Krystyna  Kmita 

Magazynier - Barbara  Dominiak

Główna  Księgowa - Grażyna  Łagoda

Starsza  Księgowa - Renata  Kieruzal

Starszy inspektor ds. obronnych - Adam  Kędzierski

Lekarz - Wiesław  Kepesz

Lekarz psychiatra - Piotr  Kuc

Stomatolog - Krystyna  Gryszkiewicz

Pielęgniarka - Beata  Nowak

Sprzątaczka - Iwona  Skowron 

Kierowca - Bartłomiej  Wnęk

Konserwator - Leszek  Pilarowski 

Kucharki

 • Urszula  Baranowska
 • Małgorzata  Gajda
 • Karina  Kutko
 • Elżbieta  Wójcicka

Praczka - Zofia  Sawarzyńska